【note更新】社員インタビュー #3 多角化への挑戦小松総合印刷の革新と展望 執行役員兼工場長 勝見 純平

2024.01.26

note更新しました。
今回は執行役員兼工場長の勝見のインタビューの第3回目です。
https://note.com/komatsugeneral/n/nd82f37d0eba0